Ons Team

Aan het hoofd staat Hans van Gosliga, oprichter en directeur van het bedrijf.  Zijn taak is het adviseren van de klanten, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het verrrichten van de planning en de werkvoorbereiding alsmede het voeren van de kwaliteitscontrole. Op kantoor wordt hij geassisteerd door Sipkje van Gosliga, die de administratie en de boekhouding verzorgt.

Op de werkvloer zijn verder de volgende all-round timmerlieden werkzaam:

  • Sjouke Laffra.
  • Evert Winia.
  • Lolke Boerstra.
  • Roelof van Hes.